Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

TSÇV

TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV); Cerebral Palsy’li bireylere rehabilitasyon ve özel eğitim hizmeti sağlayarak, sosyal hayata kazandırılmaları için çalışmalar yürütmekmektedir. Yaşamını Cerebral Palsy’li çocuklara vakfeden ve çabalarını Vakfa dönüştüren, Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve yol arkadaşları 1972 yılından

Tümünü okumak için ->

CEREBRAL PALSY NEDİR?

Cerebral Palsy (CP) çocuklukta görülen en yaygın engellilik halidir. Doğum öncesinde, sırasında veya sonrasında 3 yaşa kadar beyne veya beyinciğe zarar veren herhangi bir olayda, hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan ve hareketi etkileyen kalıcı bir durumdur.

Tümünü okumak için ->

CESIE

CESIE KİMDİR?

CESIE; kar amacı gütmeyen, devletten bağımsız bir Avrupa organizasyonudur. Bu organizasyon; inovatif ve katılımcı araçları kullanarak, hem yerel hem de uluslararası düzeyde, kültürel, eğitimsel, bilimsel ve ekonomik gelişimin tanıtımı doğrultusunda çalışmaktadır.

Tümünü okumak için ->

ÇALIŞMALARIMIZ

CESIE çalışmalarımızı aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:
• Sosyal ihtiyaçların ve zorlukların araştırılması
• Bu ihtiyaçların karşılanması için yenilikçi öğrenme yöntemlerinin kullanılması

Tümünü okumak için ->

PROJE HAKKINDA

PROJEMİZ

Türkiye'de engelli bireylere uygulanan ayrımcılığı önlemek için, ilköğretim öğretim programlarında Avrupa Birliği politikalarına uygun uyarlamalar yapılması hedeflemektedir.

Tümünü okumak için ->

AMAÇ

Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme Projesi, ilköğretim öğrencilerinin konuya yönelik farkındalığını arttırmayı hedeflemektedir. Bu projenin ilk aşamasında, Avrupa Ülkeleri’nde ve Türkiye’de uygulanan...

Tümünü okumak için ->

NELER YAPACAĞIZ?

Karşılaştırma Raporu Hazırlanması, Öğretmenlere Yönelik Bilgilendirme Seminerleri, Öğrencilere Yönelik Farkındalık Seminerleri, Proje Aktivite Değerlendirme Raporunun Hazırlanması, Proje Sonuçlarının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Paylaşılması...

Tümünü okumak için ->

BASIN ODASI
YAZILI
VE
GÖRSEL
BASIN
PROJE BROŞÜRÜ
POSTER
GALERİ
"Bu websitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir. Bu websitesinin içeriğinden sadece Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz."